جزئیات درب
کد محصول 870
نوع درب درب ضد سرقت اکوپانل
نوع چهار چوب درب
نوع روکش
نوع دستگیره
اندازه درب
نوع رویه MDF
سمت درب
جزئیات سیستم درب
رنگ روزت
نوع رویه پرکار

توضیحات تکمیلی

درب ضد سرقت تمام پانل برجسته 870