فرم درخواست همکاری

فرم درخواست همکاری

این فرم برای مجموعه های تبلیغاتی و یا کارگاه های تولیدی هم صنف که مایلند با درب معتقد همکاری داشته باشند طراحی گردیده است . این فرم هیچگونه ارتباطی با استخدام در گروه صنعتی درب معتقد ندارد .
  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : xml, pdf, jpg, gif, png, doc, ppt, tif.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .