ماموریت و اهداف

ماموریت و اهداف

گروه صنعتی درب معتقد خدمت به مشتریان و جلب رضایت آنان از طریق  تولید و عرضه انواع درب ضد سرقت و درب های اتاقی را رسالت خود می داند. این شرکت با تکیه بر قابلیت های کارکنان و کارنامه درخشان سوابق خود، ارتقاء روزافزون اطلاعات، تجهیزات و تولیدات در این صنعت و ارزش آفرینی به مشتریان را زیر بنای تمامی  فعالیت های خود می داند.

گروه صنعتی درب معتقد مصمم است با اجرای سیستم های مدیریتی و تکیه بر تخصص و تجربه کارکنان خود و با نوسازی فرایندهای کاری و ارتقای کمی و کیفی محصولات خود، ضمن توسعه بازار، کیفیت محصولات و خدمات خود به مشتریان را بهبود بخشیده و قصد دارد ظرف چند سال آتی به عنوان برترین شرکت در صنعت درب ضد سرقت در کشور باشد.

ارزش های گروه صنعتی درب معتقد

گروه صنعتی درب معتقد  ارزش های زیر را مبنای تمامی رفتارها و اقدامات خود قرارداده است:

  • عملکرد عالی در تمامی فعالیت ها
  • ارتقاء و بهبود مستمر فرایندها
  • توجه به نظرات مشتریان و جلب نظر آنان
  • صداقت و امانتداری در ارتباط با مشتریان و جامعه
  • حفظ و آسیب نرسانیدن به محیط زیست