پروژه های اجرا شده

مجتمع مسکونی گل نرگس

مجتمع مسکونی گل نرگس

مجتمع مسکونی سرو

مجتمع مسکونی سرو

مجتمع رفاهی آذر ساتراپ

مجتمع رفاهی آذر ساتراپ

پروژه کوثر

پروژه 130واحدی کوثر (برج سبا)

پروژه 83 واحدی هواپیمایی آتا

پروژه 83 واحدی هواپیمایی آتا

پروژه دانشگاه شریف کیش

برخی از پروژه های انجام شده

ردیف                عنوان پروژه

      شهر

 

1 پروژه 64 واحدی شرکت کران دریا معدن سونگون ورزقان
2 پروژه 158 واحدی تعاونی مسکن هنرمندان مرند
3 پروژه 300 واحدی باقرالعلوم شرکت کوثر آذربایجان تبریز
4 پروژه 83 واحدی هواپیمائی آتا تبریز
5 پروژه 460 واحدی عمارت هشتم شرق مشهد
6 پروژه 65 واحدی مسکن مخابرات آذربایجان شرقی تبریز
7 پروژه 750 واحدی شرکت خاکوار سهند / تبریز
8 پروژه 48 واحدی شرکت آذر سیماب تبریز
9 پروژه 1200 واحدی مسکن مهر کرمانشاه کرمانشاه
10 پروژه 118 واحدی مجتمع مسکونی مروارید تبریز
11 پروژه 24 واحدی شرکت نیک پی قزوین
12 پروژه 105 واحدی شرکت نهادکار تبریز
13 پروژه 56 واحدی مسکن مهر تاکسیرانی اهر
14 پروژه 184 واحدی پاریز تعاونی مسکن دانشگاه صنعت نفت تهران
15 پروژه 55 واحدی شرکت آپتوس ایران تهران
16 پروژه 30 واحدی شرکت بهنام تهران
17 پروژه 30 واحدی شصت دستگاه فرهنگیان امیدیه – خوزستان
18 پروژه 20 واحدی شرکت شهران مجتمع opg تهران
19 پروژه 85 واحدی مسکن مهر مرند

 

 

مشاهده پروژه های به اتمام رسیده