شرایط نمایندگی

نماینده می بایست امکان پخش از قبیل پرسنل، انبار، وسائل نقلیه، تلفن و فکس جهت توزیع و سایر موارد مورد نیاز را داشته و یا در اسرع وقت ایجاد نماید.

عدم پرداخت به موقع وجه چک های صادره و عدم انجام به موقع تعهدات کاری از طرف نماینده به ترتیب براساس وجه باقیمانده، مشمول جریمه، دیرکرد، فسخ قرار داد و کارکرد نقدی گردیده و طرفین خود را ملزم به اجرای این ماده قرارداد می نمایند.

نماینده موظف است در اولین فرصت و قبل از اخذ سفارش، اطلاعات خود را اعم از موجودی و قیمت ها به روز نماید.

تمامی سفارشات و قیمت ها، تحویل درب کارخانه بوده و هرگونه مسئولیت حمل و نحوه ارسال و هزینه آن بر عهده نماینده می باشد.

نماینده می بایست تمامی مقررات کارخانه و نیز شئونات عرفی و اخلاقی و انجام به موقع تعهدات را سرلوحه تمام امورات خود قرار دهد.

نماینده می بایست پس از عقد قرارداد با مشتری بلافاصله برگ سفارش مربوط به قرارداد را تکمیل و به کارخانه ارسال نماید تا نسبت به ساخت سریع سفارشات اقدام گردد و در فاصله تولید و ارسال سفارشات، مبلغ سفارشات را به صورت نقد، در وجه کارخانه پرداخت نماید. لازم به ذکر است ارسال سفارشات منوط به اعلام وصول حسابداری کارخانه مبنی بر دریافت اسناد مالی سفارش می باشد.

در صورتی که نماینده به هر دلیل نتواند سقف تعیین شده را در محدوده فعالیت خود جذب نماید کارخانه طی اعلام کتبی توجیهات عدم فروش را خواستار و درصورتی که توضیحات قابل قبول نباشد، کارخانه می تواند به لحاظ رفع نقصان فروش نماینده جدیدی را در محل مذکور تعیین نماید.

نماینده حق فروش محصولات را خارج از محدوده تعیین شده ندارد مگربا اطلاع و توافق کارخانه.

نماینده حق فروش و یا دریافت نمایندگی از سایر کارخانه های همکار در ردیف محصولات ارائه شده در این کارخانه را ندارد.

نماینده می تواند با هماهنگی شرکت نسبت به تبلیغات جهت بالا بردن سطح فروش اقدام نماید.

نماینده حق تحمیل کالای دیگر را همراه با کالاهای کارخانه به خریدار ندارد. کرایه حمل و هزینه های تخلیه و توزیع، مالیات، بیمه و سایر هزینه های پیش بینی نشده در محل نمایندگی به عهده نماینده می باشد.

نماینده بدون اطلاع کارخانه حق واگذاری تمام یا قسمتی از نمایندگی خود را به غیر ندارد.

تعهدات کارخانه

زمان ساخت سفارشات پس از دریافت برگ سفارش توسط کارخانه، طبق زمانبندی اعلام می گردد که این زمان می تواند با توافق طرفین کم یا زیاد گردد. لازم به ذکر است کارخانه در مورد عواقب و ضرر عدم ارسال به موقع برگ سفارش از خود سلب مسئولیت می نماید.

ملاک تحویل کالا درب کارخانه می باشد و صدور بارنامه به عنوان تحویل قطعی کالا بوده لذا نماینده موظف است معادل کالاهای بارنامه شده را تحویل و کسورات را از عامل کالا طلب نماید. ( 15 روزاول)

کارخانه موظف است پس از دریافت سفارش از نماینده در کوتاه ترین مدت و رعایت نوبت بر مبنای موجودی نسبت به ارسال کالا اقدام و فاکتور فروش صادر و برای نماینده فکس و سپس ارسال نماید. مگر در شرایط خاص که امکان تولید فراهم نباشد.

سایر شرایط

از بابت تضمین تولید سفارشات، یک فقره چک ضمانت توسط نماینده در وجه کارخانه صادر و نماینده طی این قرارداد به کارخانه اختیارات لازم را می دهد که در صورت بروز هر گونه مشکل در حساب های فی ما بین و بدهکاری نماینده مسترد نماید و نماینده حق هرگونه اعتراض را شرط و از خود سلب و ساقط نمود. نماینده حق فسخ یک طرفه این قرارداد را پس از امضا و اعطا نمایندگی نخواهد داشت و هرگونه فسخ منوط به اخذ تسویه حساب توسط نماینده از کارخانه می باشد.

مدارک لازم جهت عقد قرارداد و نمایندگی درب معتقد تبریز

1.     کپی شناسنامه

2.     کپی کارت ملی ( پشت و رو )

3.     کپی پروانه کسب

4.     کپی سند یا اجاره نامه فروشگاه

5.     فرم درخواست نمایندگی

6.     چند عکس با کیفیت و واضح از داخل و بیرون فروشگاه از زوایای مختلف

تمامی مدارک درخواستی باید واضح و خوانا باشد.